Setkání s obyvateli ulice Třebešovská

Setkání s obyvateli ulice Třebešovská
Setkání s obyvateli ulice Třebešovská

V kanceláři starostky proběhla na základě žádosti obyvatel Třebešovské ulice společná schůzka. Lidé ze zmíněné ulice požadují změny v rámci její rekonstrukce. Pozváni byli i zástupci společnosti ZAVOS, které jsme požádali o to, aby se práce na rekonstrukci prozatím pozastavily.

S obyvateli ulice Třebešovská budou v dohledné době probíhat setkání (podle jednotlivých domů), během kterých budou mít možnost vyjádřit své požadavky k projektu. Jejich výsledky chceme se zástupci společnosti ZAVOS projednat a domluvit změnu projektu (ZSPD). Prozatím jsme v lokalitě zastavili i kácení stromů.

Rada MČ Praha 20

IMG_5075IMG_5078IMG_5077