LESNICKÉ PRÁCE V XAVEROVSKÉM HÁJI A KLÁNOVICKÉM LESE

LESNICKÉ PRÁCE V XAVEROVSKÉM HÁJI A KLÁNOVICKÉM LESE
LESNICKÉ PRÁCE V XAVEROVSKÉM HÁJI A KLÁNOVICKÉM LESE

Očekávají nás v příštích týdnech. Jde o pravidelnou obnovní péči o lesní porosty, jejímž cílem je vytvoření co nejlepších podmínek pro přirozenou generační obnovu stromového patra. Nejedná se proto o plošné mýcení, ale spíše o kácení jednotlivých vybraných stromů tak, aby nevznikaly větší volné plochy a nebyla narušena celistvost lesních porostů. Obnovní péče se provádí v zimních měsících, neboť je to nejen období vegetačního klidu pro rostliny, ale tlumí se i aktivity všech organismů na ně vázaných (ptáci, hmyz, savci).

Prvořadým cílem obnovných zásahů je především vyvolnění dostatečného místa a vytvoření světelných podmínek pro zdárný růst perspektivních mladých dubů zimních a dubů letních  pocházejících z přirozené obnovy porostu. Dále budou káceny i stromy poškozené větrem a jinými vlivy, a také stromy ve špatném zdravotním stavu, tj. proschlé či napadené dřevokaznými houbami.

Vzhledem k tomu, že oba lesní celky jsou zároveň i vyhlášeným zvláště chráněným územím, bude v souladu se schváleným plánem péče toto kácení v porostech zaměřeno i na odstraňování nepůvodních dřevin, kterými jsou v tomto případě dub červený, borovice, modřín a habr.

Práce pro hlavní město Prahu zajišťuje příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy, na jejíchž webových stránkách (www.lhmp.cz) se můžete podrobněji seznámit s rozsahem obnovních zásahů na území celého hlavního města.

mapa