ZNIČENÝ STROM

ZNIČENÝ STROM
ZNIČENÝ STROM

V pondělí 26.8.2019  pracovníci Místního hospodářství zjistili hrubým způsobem poničený strom v parku u výstupní stanice na otočce autobusu č.223.

Jedná se o jasan zimnář ( Fraxinus ornus) ve stáří cca 15-18 let. Téhož dne byl přizván soudní znalec, který označil strom za mrtvý.  Škoda za zničený strom je ve výši 32 343,-Kč.

Vandalský čin byl oznámen na Policii ČR, která případ vyšetřuje a provádí průzkum z okolních kamer.

Žádáme občany, kteří mohou poskytnout informace k tomuto vandalskému činu, aby je sdělili na místní oddělení Policie České republiky.

20190826_081319 20190826_081308

20190826_081343