ECOCHEESE, KRABIČKA NA POUŽITÉ BATERIE K VYZVEDNUTÍ V BUDOVÁCH ÚMČ

ECOCHEESE, KRABIČKA NA POUŽITÉ BATERIE K VYZVEDNUTÍ V BUDOVÁCH ÚMČ
ECOCHEESE, KRABIČKA NA POUŽITÉ BATERIE K VYZVEDNUTÍ V BUDOVÁCH ÚMČ

MČ Praha 20 se zapojila do projektu Echocheese od společnosti ECOBAT, jehož základní myšlenkou je, aby se třídění vybitých baterií, stejně jako třídění plastů a papíru, stalo součástí moderního životního stylu každého z nás.

 

V budovách ÚMČ Prahy 20 na adrese Jívanská 647 a Jívanská 635 si můžete zdarma vyzvednout děrované krabičky z papíru a pravidelně do nich odkládat použité baterie.

Čas od času je stačí přinést na jedno ze sběrných míst v Horních Počernicích. Další sběrná místa najdete na adrese zde .

 

Hodíte-li použitou baterii do popelnice na směsný odpad, skončí na skládce nebo ve spalovně. V obou případech se z ní uvolňují škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které

znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když ji ale odnesete na sběrné místo, pak nejenže přírodu neznečisťujete, ale navíc ji šetříte, protože díky recyklaci z použitých baterií získáváme druhotné suroviny, zejména kovy, které mohou sloužit k výrobě nových produktů. Recyklací jsme schopni ze 100 kilogramů baterií získat 65 kilogramů kovonosných surovin, které znovu slouží lidem k užitku.

IMG_6228