INFORMACE K ZÁPISŮM DO 1.TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

INFORMACE K ZÁPISŮM DO 1.TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
INFORMACE K ZÁPISŮM DO 1.TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví  k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává toto opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 – ZDE

V MČ Praha 20 bude zápis do 1. tříd základních škol probíhat bez osobní přítomnosti dítěte ve škole a současně je upřednostněno, pokud je to možné, podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce.

Zákonný zástupce je povinen dle § 36, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ve stanoveném dubnovém termínu ředitelem školy. Školské obvody základních škol zřízených MČ Praha 20 jsou uveřejněny na:

https://www.pocernice.cz/app/uploads/2020/02/vyhl%C3%A1%C5%A1ka-%C4%8D-4-2020-Sb.-hl.m.Prahy-v%C3%BD%C5%88atek-M%C4%8C-P20.pdf

  • Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce čí podání žádosti o odklad povinné školní docházky:

Žádosti podává zákonný zástupce dítěte v termínu od 1.4.2020 do 17.4.2020, a to prostřednictvím:

  • datové schránky
  • emailem s elektronickým podpisem
  • případně dle konkrétní situace osobně do školy – po domluvě, či ve vymezeném čase
  • případně dle konkrétní situace poštou

Upozornění – podání žádosti dle bodu 1)-4) musí být provedeno nejpozději v termínu do 17.4.2020, kdy rozhodujícím bude datum přijetí podání u provozovatele poštovních služeb, nebo čas a datum odeslání dokumentu elektronicky či datovou schránkou.

  • Zápis ve škole bez osobní přítomnosti dítěte a bez zákonného zástupce ve škole

Zápis ve škole bude probíhat ve dnech 23.4. a 24.4.2020, a to bez osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce ve škole, pouze na základě podané přihlášky ze strany zákonného zástupce, který podal žádost škole v termínu do 17.4.2020.

 

Další podrobné informace a instrukce k organizaci k zápisu, kritéria přijímání, kontakty, atd. naleznete od 23.3.2020 na webových stránkách jednotlivých základních škol:

  • Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700

http://zs-hp.cz/zapis-do-prvni-tridy/

 

  • Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823

http://www.zschvaly.cz/8-skola/215-zapis-pro-skolni-rok-2020-2021-v-ramci-opatreni-proti-koronaviru

 

  • Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250

https://www.pocernice.cz/app/uploads/2020/03/aktualni_zapis_prvnaci.pdf

  • Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408

http://www.zsspojencu.cz/