OZNÁMENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ POŠTY, S.P.

OZNÁMENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ POŠTY, S.P.
OZNÁMENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ POŠTY, S.P.

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu, potřebu minimalizace zdravotních rizik pro zaměstnance České pošty, s.p. a zároveň potřebu zajistit pro klienty dostatečnou možnost k převzetí zásilek, vyhlašuje Česká pošta s.p. s okamžitou účinností mimořádnou změnu Poštovních podmínek v následujícím rozsahu, platnou pro doručování v oblastech uzavřených z rozhodnutí Krajské hygienické stanice (doručování v těchto oblastech bude realizováno, pouze za podmínky, že pracovníkům České pošty, s.p. nebude oprávněnými orgány znemožněn vstup do dotčených oblastí):

Obyčejné zásilky
Velké kusy obyčejných listovních zásilek, které není možné vložit do domovní schránky adresáta a Obyčejné balíky se uloží rovnou na ukládací poště bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na 30 dnů. Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel, nebude u konkrétní zásilky úložní doba prodloužena.

Zapsané zásilky
Listovní zásilky se uloží na ukládací poštu bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na 30 dnů. Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel nebo není v souladu s podmínkami dané služby, nebude u konkrétní zásilky úložní doba prodloužena.

Balíky
Balíky se uloží bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na 15, resp. 30 dnů (podle druhu zásilky). Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel nebo není v souladu s podmínkami dané služby, nebude u konkrétní zásilky úložní doba prodloužena.

Zásilky adresované adresátům, kteří jsou v karanténě, lze jednorázově bezplatně doslat do lokality, kde není nařízena karanténa. Adresát výjimečně v tomto případě uvede při žádosti o dosílku (e-mail, telefon) nejenom novou adresu, ale také označení „nového“ adresáta, kterému má být zásilka na nové adrese dodána. Tento postup není možný u zásilek s doplňkovou službou Dodání do vlastních rukou a Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta a u zásilek, u kterých to vyloučil odesílatel.

V případě uložených balíků, které je možné vyzvednout na identifikační kód pro výdej zásilky, bude balík standardně vydán tomu, kdo sdělí správný identifikační kód spolu se jménem a příjmením adresáta nebo podacím číslem zásilky.

Obdobně se postupuje i u Balíku Nadrozměr.

Pozastavuje se poskytování služby „komplexní doručení“ a „Odvoz spotřebiče“

Poštovní poukázky
Poštovní poukázky, které je možné doručit vložením do domovní schránky, se vloží do domovní schránky.

Poštovní poukázky, které není možné doručit vložením do domovní schránky, se uloží u příslušné ukládací pošty bez pokusu o doručení. Vzhledem k tomu, že platnost poštovní poukázky je 25 dní (nezvolil-li odesílatel jinak), nejsou pro její dodání nastaveny žádné další mimořádné postupy.

Listovní zásilky ze třetích zemí
Do odvolání se pozastavuje jejich doručování, zásilky nebudou doručovány s výjimkou zásilek, které již jsou již na depu nebo dodejně.

Důchody
Důchody se uloží bez pokusu o doručení. Vzhledem k tomu, že důchod zůstává příjemci k dispozici na ukládací poště po dobu tří měsíců, nejsou pro jeho dodání nastaveny žádné další mimořádné postupy.

Propagační materiály
Pozastavuje se poskytování služby Roznáška propagačních materiálů.

Informační materiály
Pozastavuje se poskytování služby Roznáška informačních materiálů, s výjimkou materiálů obsahujících informace a nařízení týkající se koronaviru.

Hromadné podání zásilek a svozy
Nebude umožněno. V mimořádných případech bude na základě předchozí telefonické dohody umožněno smluvním klientům v případě zásilek podaných v souvislosti s koronavirem.

Tato mimořádná změna Poštovních podmínek se vyhlašuje na dobu trvání nouzového stavu.

V Praze dne 16.3.2020 Česká pošta s.p.

Ing. Roman Knap generální ředitel