NOUZOVÝ STAV A SVATEBNÍ OBŘADY

NOUZOVÝ STAV A SVATEBNÍ OBŘADY
NOUZOVÝ STAV A SVATEBNÍ OBŘADY

Usnesením Vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020, které bylo publikováno pod číslem 69 ve Sbírce zákonů, byl vyhlášen nouzový stav na celém území České republiky. Součástí vyhlášeného nouzového stavu je mimo jiné i mimořádné opatření zakazující soukromá i veřejná schromáždění s účastí 30 a více osob. Upozorňujeme snoubence, kteří po dobu platnosti tohoto mimořádného opatření budou uzavírat manželství, že omezení počtu osob se vztahuje i na sňatečné obřady. Pří sňatečném obřadu tak nesmí být přítomno více než 30 osob, a to včetně snoubenců, svědků, oddávajícího, matrikářky a personálu. Apelujeme na snoubence, aby omezili počet hostů na sňatečném obřadu maximálně na 20 osob. Děkujeme za pochopení.