SLOVO STAROSTY

SLOVO STAROSTY
SLOVO STAROSTY

Vážení a milí spoluobčané, milí přátelé,

ještě před několika týdny by nikoho z nás nenapadlo, že blížící se doba nejdůležitějších křesťanských svátků bude pro všechny netradiční. Zvyklosti spojené s velikonoční pomlázkou, kterou si nejvíce užívají naše děti, budeme muset pro tento rok oželet. Velikonoce nebudeme slavit tak, jak jsme zvyklí a už vůbec ne tak, jak bychom si přáli. I když jsme s Velikonocemi měli úplně jiné plány, budeme se muset díky stále trvající karanténě, a jak velí nouzové opatření poohlédnout po alternativním programu. Nerezignujte. I když jsme nuceni se obejít bez návštěvy blízkých příbuzných a bez návštěv na slavnostních bohoslužbách o všechno přijít nemusíme. Užijte si je neobvykle, přesto svátečně tradičně a v rodinném kruhu. Vytvořte si ve svých domovech takovou atmosféru, aby se všichni členové rodiny cítili dobře. Jsou to jedny z mála radostí, které nám z oslav jara pro tento rok zbyly. I když se těžko vyrovnáváme se vším, co narušuje běh našeho života, snažme si udržet dobrou náladu a nepřestávejme věřit. Vydržme a doufejme, že pokračujícím restrikcím brzy odzvoní hrana. A pokud jste toho schopni, usmívejte se, je to zdravé. Platí, že ani „ izolace nemusí být bez legrace.“

Na závěr mi, prosím, dovolte ještě znovu co nejupřímněji poděkovat všem, co obětavě pomáhají ve prospěch druhých. Cením si všech, kteří mi volají, píší a nabízí různou formu pomoci a spolupráce.  Děkuji vám za štědrost, materiální dary, za užitečnost všech skvělých nápadů! Děkuji všem, co za cenu vlastního nepohodlí podporují dobrou věc. Udržme si vědomí toho, že to společně zvládneme, a že z toho jednou všichni vyjdeme posíleni.

Vážení spoluobčané, rád bych vám jménem celého vedení a všech zaměstnanců úřadu MČ Praha 20 i jménem svým popřál hezké jarní dny a příjemné prožití Velikonoc. Těm, kteří tyto svátky slaví duchovně, pak přeji požehnané dny letošní velikonoční doby. Mějte hodně sil a hlavně buďte zdraví.

 

Za celý tým vedení radnice MČ Praha 20 – Horní Počernice

Petr Měšťan, starosta