SEDMDESÁT LET OD JUSTIČNÍ VRAŽDY MILADY HORÁKOVÉ

SEDMDESÁT LET OD JUSTIČNÍ VRAŽDY MILADY HORÁKOVÉ
SEDMDESÁT LET OD JUSTIČNÍ VRAŽDY MILADY HORÁKOVÉ

V sobotu 27. června uplyne sedmdesát let od spáchání justiční vraždy na Miladě Horákové.

Od roku 1929 byla členkou Československé strany národně socialistické. Stala se aktivní v otázkách solidarity, sociální péče. Zajímala se o postavení neprovdaných žen, nemanželských dětí, ke zlepšení postavení žen v rodinném právu a ženskou rovnoprávnost.

Sdílela myšlenky T.G.Masaryka a Edvarda Beneše. Vyznávala a vyzývala k demokracii, rovnosti a svobodě, striktně se stavěla proti všem totalitním myšlenkám.

V roce 1949 byla zatčena StB odsouzena k trestu smrti.
Milada Horáková odmítla žádat o milost. Popravena byla 27. června 1950 v pankrácké věznici.

Poslední slova Milady Horákové:

„Padám, padám, tento boj jsem prohrála, odcházím čestně. Miluji tuto zem, miluji tento lid, budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. Přeji vám to, přeji vám to…“

­

Píseň Milada od skupiny Epydemye – WAV
Audiokoláž o procesu s Miladou Horákovou s autentickými záznamy – MP3