PŘEMÍSTĚNÍ NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD Z UL. HARTENBERSKÁ X STOLIŇSKÁ

PŘEMÍSTĚNÍ NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD Z UL. HARTENBERSKÁ X STOLIŇSKÁ
PŘEMÍSTĚNÍ NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD Z UL. HARTENBERSKÁ X STOLIŇSKÁ

Stanoviště na separovaný odpad č. 038   Hartenberská x Stoliňská (na křižovatce) bylo přemístěno do ulice Šplechnerova, k hasičské zbrojnici. Stalo se tak z důvodu překážky v jízdě autobusů, které směřují k obchodnímu centru Černý Most. Nádoby byly přemístěny cca 200 m k hasičské zbrojnici v ulici Šplechnerova.

bývalé stanoviště Hartenberská xStoliňská stanoviště Šplechnerova