KÁCENÍ 7 KUSŮ STROMŮ V HORNÍCH POČERNICÍCH

KÁCENÍ 7 KUSŮ STROMŮ V HORNÍCH POČERNICÍCH
KÁCENÍ 7 KUSŮ STROMŮ V HORNÍCH POČERNICÍCH

Ve dne 6.12.2021 bude provedeno kácení 7 kusu stromů na třech lokalitách Horních Počernic. Na všechny kácené stromy bylo vydáno pravomocné povolení od Odboru životního prostředí a dopravy.

V Ratibořickém parku jsou to tři borovice, které jsou napadené chorobou Chřadnutím a prosycháni borovic. Druhá lokalita se nachází na křižovatce Jívanská/Mezilesí 2 kusy lípy srdčité, třetí lokalitou bude park u Památníku dva kusy topolů. Na těchto místech bude ještě tento podzim 2021 provedena náhradní výsadba.