LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ

Silniční vozidla zjevně technicky nezpůsobilá provozu – vraky

Odstraňování silničních vozidel zjevně technicky nezpůsobilých k provozu (vraků) z komunikací hl. m. Prahy zajišťuje Oddělení odtahů a vraků. Jak postupovat při zjištění vozidla technicky nezpůsobilého provozu na pozemní komunikacích (vraku)?

Přidali jsme pro vás na naše webové stránky proklik přímo na formulář nahlášení vraku  do levého červeného meny webových stránek viz obrázek. 

SSHMP po oznámení o výskytu vraku provádí místní šetření vozidla přímo na místě jeho výskytu. K tomuto šetření dochází zpravidla do pěti pracovních dnů od převzetí oznámení.

Pokud na základě návrhu vlastníka pozemní komunikace vyhodnotí Silniční správní úřad (dále jen „SSÚ“) vozidlo jako vozidlo technicky nezpůsobilé (dále jen „vrak“), uloží provozovateli/majiteli povinnost, vrak odstavený na dálnici, silnici, místní komunikaci, nebo veřejně přístupné účelové komunikaci odstranit a odstavit mimo takovou pozemní komunikaci. Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.