UKRAJINA – AKTUÁLNÍ INFORMACE, UBYTOVACÍ KAPACITY

UKRAJINA – AKTUÁLNÍ INFORMACE, UBYTOVACÍ KAPACITY
UKRAJINA – AKTUÁLNÍ INFORMACE, UBYTOVACÍ KAPACITY

Vážení spoluobčané,

na žádost Magistrátu hl. m. Prahy primátor Zdeněk Hřib ve čtvrtek odpoledne vyzval městské části, včetně té naší, ke spolupráci s požadavkem připravit v tělocvičnách nouzová lůžka pro sto ukrajinských utečenců se zajištěním vyhovujícího minimálního standardu a teplé stravy. Po dlouhém váhání jsme se nakonec rozhodli zvolit tělocvičnu ZŠ Ratibořická, která je pro maminky s dětmi a starší osoby dostatečně prostorná a má na jednom místě veškeré sociální zázemí pro zajištění osobní hygieny včetně sprch. Od pátku 11. března je tím tak provoz školní tělocvičny až do odvolání přerušen. Chtěl bych však upozornit, že podle slov primátora Zdeňka Hřiba jsou nouzová řešení s tělocvičnami zamýšlena jako dočasná, než se podaří zabezpečit vhodnější podmínky. Rád bych se touto cestou omluvil škole i všem sportovním oddílům, kterým jsme značně zkomplikovali jejich sportovní aktivity. Pevně věřím, že v dohledné době najdeme způsob, jak zajistit běžencům přístřeší v jiných než sportovních prostorách. Uděláme všechno pro to, abychom dětem tělocvičnu co nejdříve vrátili. Zároveň mi v rámci mimořádné okamžité pomoci dovolte vyjádřit poděkování za pochopení celé situace. Věřte, že mnoho z příchozích, kterým jsme poskytli zázemí a podporu, byla na cestě dlouhých šest dní, válkou vyděšení, viditelně unavení a naprosto vyčerpaní. Přišli k nám z oblastí těžce zasažené válkou a všichni do jednoho jsou upřímně vděční za jakoukoliv nabídnutou pomoc! Chcete-li pomoci, pomozte. V tuto chvíli jsou nejdůležitější ubytovací kapacity. Máte-li je, nabídněte je. Poskytněte je prostřednictvím našeho telefonního čísla 271 071 777, které Vám bude k dispozici 24 hodin denně.

Na závěr mi ještě dovolte svým jménem poděkovat za pohotovou přípravu a okamžitou reakci na nesnadný úkol, který musel být v krátkém časovém horizontu zdařile vyřešen. Toto poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří pomohli fyzickou prací, zajištěním občerstvení, materiální pomocí či ubytovacími prostředky. Je potřeba zdůraznit, že bez Vás bychom to sami nedokázali!

Petr Měšťan, starosta