KÁCENÍ PODÉL ŽELEZNIČNÍ TRATI

KÁCENÍ PODÉL ŽELEZNIČNÍ TRATI
KÁCENÍ PODÉL ŽELEZNIČNÍ TRATI

Vážení občané,

správa železnic, státní organizace, oznámila, že bude probíhat kácení dřevin podél železniční trati na katastru Horních Počernic od Černého mostu po výhybnu Skály.

Kácení bude probíhat na pozemcích parc. č. 3969/4, 3968/132, 3968/133, 4508/1 a 4490/3 v ochranném pásmu dráhy a elektrického vedení. Účelem kácení je zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy a provozuschopnosti dráhy a odstraněny budou porosty keřů a jednotlivé dřeviny, které představují potencionální nebezpečí a které mohou potenciálně ohrožovat svým pádem provoz na železnici.

Území, na němž bude probíhat kácení je vyznačeno v zakresleném plánku.

Toto kácení je v souladu s § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon.

OŽPD

Příloha - kácení provoz trati Černý Most