Prázdniny na Chvalském zámku

Pokud hledáte příjemný tip pro prázdninový čas, nezapomeňte do svých plánů zahrnout návštěvu Chvalského zámku!

Tři v krajině

Srdečně vás zveme na vernisáž prodejní výstavy „Tři v krajině“, která proběhne v prostorách Chvalského zámku ve středu 29.6.2011 v 18,00hod. Výstavu se následně můžete prohlédnout až do 28.7.2011. Těšíme se na vás.

Loutky aneb z pohádky do pohádky

Výstava, která příjemně vyplní prázdninový čas, vás všechny očekává od 23. 6. 2011 do 26. 8. 2011 na Chvalském zámku.

Kontejnery na elektrozařízení – zkušební projekt

Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí rozjíždí v Praze zkušební projekt rozmístění kontejnerů na sběr drobného elektrozařízení, a to z důvodu zvýšení efektivity třídění drobných elektrozařízení.V naší městské části bylo vybráno stanoviště v ulicí Mezilesí u nákupního střediska Penny. Celkově se v celé Praze zkušebně rozmístilo 20 kontejnerů.

Výstavba kanalizace ve Svépravicích

V červenci 2011 bude zahájena výstavba kanalizace v oblasti Svépravic severně nad Božanovskou v ulicích: Božanovská, Domkovská, Podůlší, Zdoňovská, Všelipská, V Dílcích, Zájezdní, Hřídelecká, Kalvodova, Češovská, Kramolná, Javornická, Lipí,
Jeřická, Chvalkovická, Trní a Na Pozorce.

Koncert – Jiří Mazánek

Koncert meditační hudby u příležitosti výstavy Zdeňka Hajného „Krajiny jenom tušené“

Koncert studentských orchestrů

Chvalský zámek Vás zve na koncert studentských orchestrů – Stevens High School Bands – South Dakota, USA a Junior Band – ZUŠ Praha 9

Svět je barevný

Ak. mal. Miluše Chovancová, výšivka jako výtvarný projev MgA. Jan Chovanec, obrazy inspirované létem 2010 Zveme Vás na zahájení výstavy […]

Změny v PID

Informarmace od PID, změny tarifu od 1.7.2011 na území Hl. m. Prahy a nové ceny jízdného

Dětský maškarní ples

V neděli 15. května 2011 ve Špejcharu Chvalského zámku v 15 hodin. Akci pořádaná SHM Klub Praha – Počernice (Salesiánské hnutí mládeže) spolu s farností sv. Ludmily.

Neplaťte za bioodpad – kompostujte sami!

V letošním roce je zahájen Magistrátem hlavního města Prahy projekt pro vlastníky zahrad u rodinných a bytových domů „Podpora domácího kompostování občanů hlavního města Prahy“. V současné době je k dispozici už jen 300 ks kompostérů, neváhejte se přihlásit.