Cesta k dětem

Zveme Vás na zahájení výstavy v neděli 6. listopadu od 15 hodin. Celé Česko čte dětem společně s projekty Medvídkov a Lali jóga zahajují putovní výstavu Cesta k dětem. Slavnostní otevření výstavy s doprovodným programem se bude konat 6. listopadu 2011 od 15 hodin na Chvalském zámku v Praze 9 – Horních Počernicích.

Zkušební projekt uzamčení kontejnerů na papír

Od 21.11.budou modré kontejnery na stanovištích separovaného odpadu na čtrnáct dní opatřeny zámkem. Nepůjde tedy odklopit celé víko a vhazovat papír půjde pouze vrchním otvorem ve víku.

! Uzavírka komunikace Hartenberská !

Ve dnech 28.10. od 19:00hod – 31.10.2011 do 05:00hod. a 4.11.2011 od 19:00hod. – 7.11.2011 do 05:00hod bude uzavřena komunikace Hartenberská z důvodu demontáže skruže ( podpěrného lešení), které bylo použito při rekonstrukci mostu.

Od Vostoku po Chvaly aneb 50 let vystřihovánek v ABC

Dětem i dospělým je určena nová výstava na Chvalském zámku v Praze – Horních Počernicích. Od 6. 11. 2011 do 8. 1. 2012 se můžete seznámit s historií i současností vystřihovánek a papírových modelů publikovaných v časopise ABC. Pod názvem Od Vostoku po Chvaly se ukrývá 50 let práce redaktorů časopisu, konstruktérů, výtvarníků a samozřejmě modelářů.

Cesta k dětem

Celé Česko čte dětem společně s projekty Medvídkov a Lali jóga zahajují putovní výstavu Cesta k dětem. Slavnostní otevření výstavy s doprovodným programem se bude konat 6. listopadu 2011 od 15 hodin na Chvalském zámku v Praze 9 – Horních Počernicích.

Změna dopravního režimu v ul. Bártlova a U Úlů

Vážení občané Horních Počernic – Čertous,
je nutné provést rekonstrukci propustku, úpravu koryta potoka, odvodnění komunikace a další úpravy v ulici U Úlů. V souvislosti s těmito pracemi je nezbytné provést některá, především dopravní, omezení.

Zrušení výstavy Nippon

Výstava Nippon dokumentárních fotografií Daniela Šperla, která byla
plánovaná v prostorách Chvalského zámku od 5. října 2011, se z
technických důvodů nekoná.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás na dalších akcích z programové nabídky Chvalského zámku.

Karel Gott a primátor Bohuslav Svoboda pokřtí knihu Praha očima…

Praha očima dětí je poutavá kniha, jejímiž autory jsou i děti z počernických škol. Slavnostní křest knihy, jehož součástí bude i dobročinná aukce dětských ilustrací, proběhne v pondělí 3. října 2011 v areálu Chvalské tvrze v Horních Počernicích. Akce začíná ve 14. hodin, podle sdělení pořadatelů se samotný křest uskuteční zhruba kolem 15. hodiny

„Létající cirkus kouzelníka Viga“ 2. 10. 2011 od 14. 30…

Chcete si vyzkoušet vlastní síly? Své nápady? Kreativitu? Přejete si prožít se svými dětmi nedělní odpoledne jinak? Aktivně? V příjemné společnosti? Přijměte tedy naše pozvání na „Létající cirkus kouzelníka Viga“ na nádvoří Chvalského zámku.

Jazykové kurzy

pondělí – čtvrtek v KS Domeček ve vybavených učebnách se zkušenými lektoty.

Znovu otevřená divadelní kavárna

Po dvouměsíční pauze znovu otevřená divadelní kavárna novým provozovatelem – provoz každý den 15.00 – 22.00. Nový interiér, milá obsluha, […]

Informace o bytové politice MHMP

Odpovědi na nejčastější dotazy občanů v oblasti bydlení vypracované Výborem pro bydlení ZHMP, jedná se tedy o informace o bytech přidělovaných Magistrátem hlavního města Prahy.