Přistavení kontejnerů na bioodpad

Ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy budou v naší Městské části přistaveny na určená místa kontejnery na bioodpad (listí ,tráva,větve).

Prázdniny na Chvalském zámku

Pokud hledáte příjemný tip pro prázdninový čas, nezapomeňte do svých plánů zahrnout návštěvu Chvalského zámku!

Tři v krajině

Srdečně vás zveme na vernisáž prodejní výstavy „Tři v krajině“, která proběhne v prostorách Chvalského zámku ve středu 29.6.2011 v 18,00hod. Výstavu se následně můžete prohlédnout až do 28.7.2011. Těšíme se na vás.

Loutky aneb z pohádky do pohádky

Výstava, která příjemně vyplní prázdninový čas, vás všechny očekává od 23. 6. 2011 do 26. 8. 2011 na Chvalském zámku.

Kontejnery na elektrozařízení – zkušební projekt

Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí rozjíždí v Praze zkušební projekt rozmístění kontejnerů na sběr drobného elektrozařízení, a to z důvodu zvýšení efektivity třídění drobných elektrozařízení.V naší městské části bylo vybráno stanoviště v ulicí Mezilesí u nákupního střediska Penny. Celkově se v celé Praze zkušebně rozmístilo 20 kontejnerů.

Výstavba kanalizace ve Svépravicích

V červenci 2011 bude zahájena výstavba kanalizace v oblasti Svépravic severně nad Božanovskou v ulicích: Božanovská, Domkovská, Podůlší, Zdoňovská, Všelipská, V Dílcích, Zájezdní, Hřídelecká, Kalvodova, Češovská, Kramolná, Javornická, Lipí,
Jeřická, Chvalkovická, Trní a Na Pozorce.

Koncert – Jiří Mazánek

Koncert meditační hudby u příležitosti výstavy Zdeňka Hajného „Krajiny jenom tušené“

Koncert studentských orchestrů

Chvalský zámek Vás zve na koncert studentských orchestrů – Stevens High School Bands – South Dakota, USA a Junior Band – ZUŠ Praha 9

Svět je barevný

Ak. mal. Miluše Chovancová, výšivka jako výtvarný projev MgA. Jan Chovanec, obrazy inspirované létem 2010 Zveme Vás na zahájení výstavy […]