Velikonoční trhy

řemeslné trhy s velikonoční tématikou na parkovišti za stodolou Na Chvalské tvrzi

Čarodějnice 2011

Akce proběhne v sobotu 30. dubna od 14.00 do 22.00 hodin na Chvalské tvrzi

Počernické kuře

Akce proběhne v neděli 17. dubna od 15 do 17 hodin v Jeřické ulici.

Kontejnery na bioodpad

Ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy budou v naší městské části přistaveny na určitá místa kontejnery na bioodpad (listí, tráva, větve).U kontejnerů bude dozor, který zajistí, aby byl odkládán pouze bioodpad.Po naplnění budou kontejnery odvezeny.

Zahájení přístavby mateřské školky

Vážené maminky a tatínkové, dovolujeme si Vám alespoň tímto způsobem poskytnout základní informace o právě zahajované přístavbě mateřské školky v Horních Počernicích.

Hodina země 2011

V sobotu 26.3.2011 od 20:30 do 21:30 proběhne již po páté celosvětová akce na podporu ochrany klimatu, Hodina Země 2011.

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Sčítání se opakuje pravidelně každých 10 let. Naposledy se v ČR konalo v roce 2001, letos obyvatele čeká po 26. březnu. Každý včetně malých dětí bude mít vlastní formulář osoby. Další dva typy budou muset vyplňovat nájemníci/vlastníci bytů a správci/vlastníci domů. Formuláře budou od 7. března roznášet sčítací komisaři. Vyplnit je bude nutné do 14. dubna. První výsledky sčítání budou na konci letošního roku.

Výstava obrazů „Vše pro kočku“

8.3. 2011 – 3.4. 2011 Martin Velíšek: „Život s kočkami jsem si nevybral – to ony si vybraly mě. A žijete-li už jednou v domácnosti s kočkou, není úniku. Jste-li malíř, můžete ji oslavovat. Vlastně se tomu nevyhnete… A koneckonců, vaší kočce to udělá dobře.“ Srdečně Vás zveme na zahájení výstavy 8.3. v 18.00 hod.

Pod povrchem

4.3. 2011  – 14.4. 2011 Výstava studentských prací ateliérů Mediální a didaktické ilustrace a Animované tvorby – Ústav umění a designu Západočeské unverzity v Plzni. Vernisáž 3.4. v 18.00 hodin.

Masopustní průvod 2011 v Horních Počernicích

Masopustní průvod 2011 v Horních Počernicích
26.2.2011 sraz v 15.00 před ZŠ Ratibořická

ukončení průvodu na Chvalském zámku,
kde bude přichystané malé občerstvení

vyhlášení nejhezčích masek
vyhlášení nejhezčího Pata a Mata