Beseda s Matějem Formanem

Chvalský zámek Vás zve 20. dubna od 17 hodin na besedu u příležitosti výstavy bibliofilských tisků. Nad knižní podobou vyprávění […]

Antonín Zámyslický – „nejpilnější počernický čtenář“

Knihovnice Místní knihovny v Horních Počernicích našly svého nejpilnějšího čtenáře. Antonín Zámyslický, žák 6. třídy ZŠ Stoliňská, dokázal bez nejmenších potíží přečíst za rok 2010 z nabídky knihovny neuvěřitelných 447 knih!

Velikonoční trhy

řemeslné trhy s velikonoční tématikou na parkovišti za stodolou Na Chvalské tvrzi

Čarodějnice 2011

Akce proběhne v sobotu 30. dubna od 14.00 do 22.00 hodin na Chvalské tvrzi

Počernické kuře

Akce proběhne v neděli 17. dubna od 15 do 17 hodin v Jeřické ulici.

Kontejnery na bioodpad

Ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy budou v naší městské části přistaveny na určitá místa kontejnery na bioodpad (listí, tráva, větve).U kontejnerů bude dozor, který zajistí, aby byl odkládán pouze bioodpad.Po naplnění budou kontejnery odvezeny.

Zahájení přístavby mateřské školky

Vážené maminky a tatínkové, dovolujeme si Vám alespoň tímto způsobem poskytnout základní informace o právě zahajované přístavbě mateřské školky v Horních Počernicích.

Hodina země 2011

V sobotu 26.3.2011 od 20:30 do 21:30 proběhne již po páté celosvětová akce na podporu ochrany klimatu, Hodina Země 2011.

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Sčítání se opakuje pravidelně každých 10 let. Naposledy se v ČR konalo v roce 2001, letos obyvatele čeká po 26. březnu. Každý včetně malých dětí bude mít vlastní formulář osoby. Další dva typy budou muset vyplňovat nájemníci/vlastníci bytů a správci/vlastníci domů. Formuláře budou od 7. března roznášet sčítací komisaři. Vyplnit je bude nutné do 14. dubna. První výsledky sčítání budou na konci letošního roku.