Trideni odpadu v Hornich Pocernicich

homepage Fóra MČ Praha 20 Trideni odpadu v Hornich Pocernicich

Toto téma obsahuje celkem 3 odpovědi. Do diskuze (3 diskutující) se naposledy zapojil uživatel  admin a poslední změna proběhla před 5 měsíci, 1 týdnem.

 • Autor
  Příspěvky
 • #38494

  Anonymní uživatel

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, zda plánujete řešit situaci s tříděným odpadem v Horních Počernicích.

  V poslední době je téměř nadlidský výkon nalézt prázdné kontejnery.

  Hlavně kontejnery na plast a na sklo jsou stále přeplněné. Lidé, kteří nemají prostor na „týdenní“ skladování tříděného odpadu, pak řeší situaci tak, že pytel s odpadem, který přinesli k již plnému kontejneru, položí ke kontejneru. Samozřejmě se pak stává, že vlivem nepříznivého počasí a dalších možných faktorů, se odpad z takto položených pytlů rozšiřuje do okolí.

  Já, moje rodina, přátelé z HP, sousedi, všichni, kdo třídíme, nemáme kam odpad vyhazovat.

  Jakmile popeláři odpad vyvezou, během jednoho dne naplní „poctíví třídiči“ kontejnery odpadky, které skladovali. Kdo nestihne svoje zásoby odpadu odnést včas, přijde opět k plnému kontejneru.

  Je to začarovaný kruh.

  Ještě dodávám, že opravdu aktivně vyhledávám volné kontejnery při cestách po HP.

  Samozřejmě vím, že je možné vozit tříděný odpad do sběrného dvora. Ale určitě to není řešení této situace.

  Horní Počernice potřebují buď větší množství kontejnerů na tříděný odpad, nebo častější svozy odpadu.

  Myslím, že by bylo skvělé umístit i k několika stávajícím kontejnerům kontejnery na kov, které už jsou samozřejmostí např. i v Přerově nad Labem, který má neporovnatelně menší množství obyvatel.

  A ještě mám poslední asi zbytečnou připomínku.

  Na hřibitově v ulici K odpočinku je pouze jedno místo na vyhazování odpadu. Lidé tam tedy hází stáré květiny, věnce, platové obaly od svícnů, kovové krytky na svícny, skleněné svícny……

  Věřím, že lidé, kteří odpad třídí, by na hřbitově možnost třídění uvítali.

  Děkuji,

  Šárka Urbanová

 • #38523

  admin
  Správce

  Dobrý den paní Urbanová,
  děkujeme za Váš zájem o problematiku odpadu v Horních Počernicích. Věřte, že se situací zabýváme a snažíme se ji řešit.
  Míst na separovaný odpad se v naší městské části nachází 37. Tato stanoviště jsou v plné míře financovány Magistrátem hl. m. Prahy. O těchto stanovištím a frekvenci svozu tudíž rozhoduje magistrát. Městská část podává podněty a návrhy na úpravu. Při navrhované změně je nutno dlouhodobě dokladovat oprávněnost požadavku. Nová stanoviště jsou schválena většinou pouze v nové zástavbě.
  Svoz plastů probíhá ve dnech pondělí, středa, sobota.
  Papír se vyváží v úterý, pátek, neděli.
  Doba vývozu je označena na nádobách.
  Při snaze na některých stanovištích navýšit počet nádob nám bylo doporučeno spíše navýšit úklid. Do konce dubna probíhal v pondělí, středu a pátek. Proto odbor životního prostředí a dopravy podat žádost na úklid 5x týdně. Byl odsouhlasen úklid pouze 4x týdně s odůvodněním, že při kontrole magistrátními pracovníky je zde situace uspokojivá.
  Dalším problémem je, že na některá stanoviště už by nešly další nádoby umístit z důvodu prostorového, ale také z hlediska dopravy.
  V současné době se jedná o celkovém zvýšení odvozu skla v celé Praze.
  Kontejnery na kov byly umístěny tam, kam to prostor dovolil. Je osazeno 22 stanovišť.
  Důležitým předpokladem nepřeplněných kontejnerů je chování občanů: sešlapávání pet lahví, likvidace na menší objem kartonových krabic. A hlavně magistrát platí tento svoz pro fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby s podnikáním mají zakázáno tyto nádoby využívat.

  Projednáme možnost přistavení kontejneru na plasty před hřbitovem s Pražskými službami, které provozují sběr tříděného odpadu.

 • #60485

  vebrmarek
  Účastník

  Dobrý den,

  chtěl bych upozornit na zoufalý stav kontejnerů na tříděný odpad na rohu ulic Lhotská a Spojenců. S odpadem chodím přibližně 2x do týdne a pokaždé jsou kontejnery přeplněné. Konkrétně na plast – doslova přetéká odpadky, které se nacházejí všude v blízkém okolí třídícího místa a hyzdí tak okolí. Často se tak stává i s modrým kontejnerem. Problém registruji více jak rok. Předchozí dotaz paní Urbanové je již dva roky starý a situace se nijak neposunula. Šlo by zaurgovat úředníky magistrátu, aby navýšili četnost vyvážení odpadu? Mnohokrát děkuji.

  S pozdravem

  Marek Vebr

 • #60503

  admin
  Správce

  Dobrý den,

  Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 20 o této situaci ví a proto zažádal OOP MHMP o navýšení svozu odpadů. Vyřízení žádosti trvá několik měsíců. Proto v nejbližší době by se situace měla zlepšit a plasty budou vyváženy častěji.

Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.