MA21

 

Místní Agenda 21: „S úctou k odkazu předků, s ohledem na potřeby současníků, s odpovědností za budoucnost potomků“

veřejná správa + občané + spolky + organizace + firmy

Kritéria Prahy 20:

kvalitní strategické plánování a řízení včetně systému financování

průběžná a aktivní komunikace s veřejností – budování partnerství

při naplňování potřeb občanů jednat s vědomím, že zdroje ekologické, ekonomické i sociální jsou vyčerpatelné

Zdravá městská část Horní Počernice
Zdravá městská část JE:

dlouhodobý a stále vyvíjející se projekt vycházející z Místní Agendy 21, který předpokládá aktivní zapojení obyvatel do rozvojových aktivit města.

Zdravá městská část NENÍ:

ukončený ani současný stav městské části

 

1. AKTUALIT. MČ
Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text.
2. SPOLEČNĚ ROZHODUJEME
Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text, Nějaký dlouhý text.