MAP – MČ Praha 20

Projekt
MAP VZDĚLÁVÁNÍ MČ PRAHA 20Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz
je spolufinancován Evropskou unií.

MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Akční plánování

Finální Místní akční plán vzdělávání
Finální Místní akční plán vzdělávání

Rozvoj Partnerství

Jednací řád Řídícího výboru

Statut Řídícího výboru

Zápisy z jednání Řídícího výboru

19. 4. 2018
18. 1. 2018
1. 12. 2016
23. 3. 2017
22. 6. 2017
20. 9. 2017

Dohoda o spolupráci a partnerství
Dohoda o partnerství ZŠ Stoliňská a ZŠ Bártlova

Analytická část MAP

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

Spokojenost rodičů MŠ a ZŠ v Praze 20

Demografická studie MČ Praha 20

Dohoda o prioritách

Strategický rámec MAP vzdělávání Městské části Praha 20

Řízení MAP

Komunikační strategie aneb Pravidla pro zapojení široké veřejnosti

Identifikace zapojené veřejnosti – seznam relevantních aktérů v MČ Praha 20

Evaluace

Závěrečná evaluační zpráva

Usnesení Rady MČ Praha 20

Usnesení s investičními záměry MAP

Usnesení s dokumentem MAP

Implementace MAP

Interaktivní brožura – Nabídka formálního i neformálního vzdělání pro děti a mládež do 15 let

Veletrh středních škol

Veletrh volnočasových aktivit