Redakční rada

Předseda:

Zástupce předsedy: Jan Brunner

Tajemník: Kateřina Tremlová

Členové:

Růžena Beránková, DiS.
Mgr. Iva Rosová
Klára Pazderková
Mgr. Petr Venclíček

 

Statut redakční rady a pravidla pro přípravu a vydávání Hornopočernického zpravodaje

Pravidla

Podmínky inzerce ve Zpravodaji

Podmínky

Zápisy:

Zápis č.1
Zápis č.2
Zápis č.3
Zápis č.4
Zápis č.5
Zápis č.6
Zápis č.7
Zápis č.8
Zápis č.9
Zápis č.10
Zápis č.11
Zápis č.12
Zápis č.13
Zápis č.14
Zápis č.15