Redakční rada

Předseda: Mgr. Jan Pištěk

Zástupce předsedy: Mgr. Zdeněk Sedláček

Tajemník: Kateřina Tremlová

Členové:

Mgr. Alžběta Cibochová
Jan Brunner
Mgr. Iva Rosová
Klára Pazderková
Mgr. Petr Venclíček

 

Statut redakční rady a pravidla pro přípravu a vydávání Hornopočernického zpravodaje

Pravidla

Podmínky inzerce ve Zpravodaji

Podmínky