Materiály na 19. mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává 19. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 3. dubna 2017 od 18:00 hodin Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice.

1. Zahájení
2. Návrhy
2.01 Směna obecních pozemků parc. č. 786/310, parc. č. 786/311 za pozemky parc. č. 702/1, parc. č. 786/300 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha (BJ/0990/2017)
Návrh bodu
GP III.
Ortofotomapa 786 300
Ortofotomapa 702 1
Park Jizbická Chodovická katastr výměra parcel podle UPn.
Park Jizbická Chodovická UPn výměra parcel podle UPn.
Záměr směny pozemku 786 311 za 786 300.
Záměr směny pozemku 786 310 za 702 1.
Studie využití území
Usnesení RMČ 16. 2. 2017 veřejné
Důvodová zpráva veřejná