Materiály na 26. mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává 26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 9. dubna 2018 od 18:00 hodin Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice.

1. Zahájení

2. Návrhy

2.01 Připomínky k upravenému návrhu změny Z2832/00 územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Návrh bodu

Příloha č. 1

Usnesení RMČ připomínky k upravenému návrhu změny

Veřejná vyhláška

Textová část

Rozdílový text

Odůvodnění

Příloha metodika

Usnesení RMČ

Připomínky k 1. veřejnému projednání

Srovnávací text