Předseda:

  • Mudr. Bretyšová Taťána

Členové:

  • Mgr. Šaray Ivan
  • Mudr. Boudová Kateřina
  • Doušová Pavlína
  • Mgr. Blesková Naděžda
  • PhDr. Kadlec Miroslav
  • Moudrý Jakub


Poslední jednání komise proběhlo: 14. 11. 2018 v 15:00

Příští jednání komise proběhne: není ještě stanoveno.


Zástupce předsedy: Mgr. Ivan Šaray