Předseda:

  • Mudr. Bretyšová Taťána

Členové:

  • Mgr. Šaray Ivan
  • Mudr. Boudová Kateřina
  • Doušová Pavlína
  • Mgr. Blesková Naděžda
  • PhDr. Kadlec Miroslav
  • Moudrý Jakub


Poslední jednání komise proběhlo: 0. 0. 0000 v

Příští jednání komise proběhne: 29. 6. 2020 v 17:00