Předseda:

  • Mudr. Bretyšová Taťána

Tajemník:

  • Mgr. Vondrová Šárka

Členové:

  • Mgr. Šaray Ivan
  • Mudr. Boudová Kateřina
  • Doušová Pavlína
  • Mgr. Blesková Naděžda
  • PhDr. Kadlec Miroslav
  • Moudrý Jakub


Poslední jednání komise proběhlo: 17. 6. 2019 v 16:00

Příští jednání komise proběhne: 16. 9. 2019 v 16:00