Předseda:

  • Mgr. Měšťan Petr

Tajemník:

  • Mgr. Švrčulová Olga

Členové:

  • Ing. Brzkovská Monika
  • Balcarová Helena
  • Ullmannová Marie
  • Doušová Jaroslava
  • Jaklová Zdena
  • Mrázová Kateřina


Poslední jednání komise proběhlo: 25. 4. 2022 v

Příští jednání komise proběhne: není ještě stanoveno.


Náplň činnosti Rady seniorů Zástupce předsedy: Ing. Monika Brzkovská