Materiály na 17. mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává 17. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v úterý 14. února 2017 od 16:00 hodin Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice.


1. Zahájení
2. Návrhy

2.1 Připomínky k návrhu změny územního plánu hl. m. Prahy č. Z 2795/00 v k.ú. Horní Počernice ( rozšíření Pražského okruhu, D11-SKOP )
návrh_bodu     důvodová_zpráva_ZMČ