Materiály na 21. zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat

v pondělí 26. června 2017 od 17:00 hodin na Chvalském zámku, Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice

1. Zahájení

2. Prezentace projektů „Investice na přání“

3. Návrhy

3.01 Žádost RC MUM, z.s., o individuální dotaci na podporu ateliérů a akcí RC MUM

Materiál_3.01

3.02 Žádost RC MUM, z.s., o individuální dotaci na projekt „RC MUM jako VÍCEGENERAČNÍ DŮM“

Materiál_3.02

3.03 Žádost RC MUM, z.s., o individuální dotaci na projekt „MUM ŠKOLKA NANEČISTO – adaptační program“

Materiál_3.03

3.04 Návrh aktualizace seznamu požadavků MČ Praha 20 k pracovnímu návrhu Metropolitního plánu

Materiál_3.04  Pracovni_vykres   Vyjádření_MČP20  Vyznačení požadavku_01  Vyznačení požadavku_02  Příloha č.1     Příloha č.2

3.05 Souhlas s využitím místní komunikace pro pojíždění autobusové linky z důvodů zlepšení obslužnosti Svépravic

Materiál_3.05 Průzkum_občanů  Průzkum_ROPID_I  Průzkum_ROPID_II   Usnesení_Rady  Mapovy_podklad

3.06 Prodejna Billa
Návrh bodu
Průvodní zpráva č. V 1
Průvodní zpráva č. V 2
Průvodní zpráva č. V 3
Průvodní zpráva č. V 4
Průvodní zpráva č. V 5
Průvodní zpráva č. V 6
Průvodní zpráva č. V 7
Situace V1
Situace V2
Situace V3
Situace V4
Situace V5
Situace V6
Situace V7
Usnesení RMČ

4. Majetkoprávní a investiční kroky

4.01 Prodej pozemku KN parc. č. 3796/5 v k.ú. Horní Počernice

Materiál_4.01  Důvodová_zpráva Ortofotomapa Záměr_prodej

4.02 Úplatné nabytí pozemku KN parc. č. 1979, jehož součástí je rodinný dům č. p. 865, a pozemku KN parc. 1980/1, vše v k. ú.  Horní Počernice, obec Praha

Materiál_4.02  Důvodová_zpráva  Ortofotomapa

5. Ekonomické informace

5.01 Závěrečný účet MČ Praha 20 za rok 2016

Materiál_5.01

5.02 Informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou městské části na základě jí uděleného zmocnění usnesení ZMČ ZMC/18/1/0018/17 č. 27 – 39

Materiál_5.02  RO_27  RO_28 RO  29 RO_30 RO_31  RO_32  RO_33  RO_34 RO_35  RO_36 RO_37  RO_38  RO_39

5.03 Ekonomické informace k datu 14.6.2017

Materiál_5.03  Ekonomické_informace  Rozbor_cerpani_bezne_vydaje  Rozbor_cerpani_investice

6.01 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20

Materiál_6.01

7. Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20

8. Různé

8.01 Informace o plnění usnesení ( úkoly na ZMČ č. 21 )

Materiál_8.01  Důvodová_zpráva

9. Závěr