Materiály na 25. mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha 20

starostka Městské části Praha 20 svolává 25. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20, které se bude konat
v pondělí 19. března 2018 od 18:00 hodin Na Chvalské tvrzi 4, Horní Počernice.

1. Zahájení

2. Návrhy

2.01 Návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2018

Návrh bodu

Příloha č. 1 závazné ukazatele běžných výdajů na rok 2018

Příloha č. 2 závazné ukazatele PO

Příloha č. 3 závazné ukazatele investičních výdajů

Příloha č. 4 střednědobý výhled rozpočtu

Příloha č. 5 plán zdaňované činnosti

Příloha č. 6 zmocnění RMČ

2.02 Návrh pravidel pro předkladatele projektu v rámci participativního rozpočtování ve Zdravé MČ Praha 20 realizovaného pod názvem – INVESTICE NA PŘÁNÍ II

Návrh bodu

Čestné prohlášení poskytovatele fin. příspěvku DEF

Formulář podání

Podpisový arch

Pravidla

Rozpočet