Povinné informace

Úplný název  

Městská část Praha 20

Důvod a způsob založení

Městská část Praha 20 vznikla zákonem č. 131/2000 Sb., Zákon o hlavním městě Praze, v pl. znění. Současně je ná základě Statutu hl. m. Prahy (vyhl. č. 55/2000 Sb., v pl. znění), správním obvodem Hlavního města Prahy se shodným pořadovým číslem (Správní obvod Praha 20).

Organizační struktura

Kontaktní spojení

Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647 193 21  Praha 9 – Horní Počernice Tel.: 271 071 611 Fax.: 281 920 093

 

Úřední hodiny

Úřední hodiny (vyjma níže uvedených pracovišť)

Pondělí, středa:

Pátek:

8:00  – 12.00, 13.00 – 18.00

8:00 – 11:00

Podatelna – Jívanská 647, přízemí

Pondělí, středa:

Úterý, čtvrtek:

Pátek:

7:30 – 18:00

7:30 – 15:00

7:30 – 14:00

Pokladna – Jívanská 647, přízemí

Pondělí, středa:

Úterý, čtvrtek:

Pátek:

8:00 – 12:00, 13:00 – 17:45

8:00 – 12:00, 13:00 – 14:45

8:00 – 12:00

Ověřování podpisů a listin, CzechPOINT – Jívanská 647, přízemí

Pondělí

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

8:00 – 12:00, 13:00 – 14:45

8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

8:00 – 12:00, 13:00 – 14:45

8:00 – 11:00

Občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel – Jívanská 647, přízemí

Pondělí

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

8:00 – 12:00

8:00 – 11:00

Živnostenský úřad – Jívanská 647, přízemí

Pondělí

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

8:00 – 12:00

8:00 – 11:00

Matrika – Jívanská 647, přízemí

Pondělí

Úterý:

Středa:

Čtvrtek:

Pátek:

8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

8:00 – 12:00

8:00 – 11:00

Informační centrum Horní Počernice – Na Chvalské tvrzi 857

 • Pondělí až něděle: 10:00 – 17:00

Sběrný dvůr – Chvalkovická 3

 • Pondělí až pátek: 8:30 – 18:00 (v období zimního času do 17:00)
 • Sobota: 8:30 – 15:00

Kompostárna

 • Každou středu od 1.4 do 15.11 od 8.00 – 12.00 hod.
 • Sobotní výdej v hlavní sezoně: od 1.5 do 15.6  a od 1.9 do 15.10 od 8.00 do 12.00 hod.

Rozšířené informace

 • Telefonní seznam ÚMČ Praha 20
 • Adresa internetové stránky: www.pocernice.cz
 • Adresa e-podatelny: urad@pocernice.cz
 • Bankovní spojení: Číslo účtu: 107-6787610247/0100 (Komerční banka a.s. ) (Poznámka: před uskutečněním platby kontaktujte vždy příslušný odbor úřadu nebo referenta, který Vám sdělí číslo variabilního symbolu, který je povinný pro identifikaci platby.)
 • Identifikační číslo (IČ): IČ: 00240192
 • Daňové identifikační číslo (DIČ): DIČ: CZ00240192

Dokumenty

Hospodaření MČ Prahy 20 za rok 2015
Hospodaření MČ Praha 20 za 1. čtvrtletí roku 2016

Závěrečný účet za rok 2016 a jeho přílohy:

Závěrečný účet za rok 2015 a jeho přílohy:

Závěrečný účet za rok 2014 a jeho přílohy:

Závěrečný účet za rok 2013 a jeho přílohy:

Závěrečný účet za rok 2012 – 2008 a jeho přílohy:

Rozpočty:

Zveřejnění obecných informací o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrolách (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů

 

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Podávejte v podatelně úřadu nebo přes el. podatelnu urad@pocernice.cz
Sazebník úhrad za poskytované informace

Příjem žádostí a dalších podání:

Stížnosti, žádosti a další podání zasílejte buď poštou na adresu úřadu nebo předejte osobně v podatelně, či zašlete e-mailem na adresu: urad@pocernice.cz

Opravné prostředky:

Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným ÚMČ Praha 20 se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. Opravné prostředky buď zašlete poštou na adresu úřadu: ÚMČ Praha 20, příslušný odbor, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9, nebo předejte osobně v podatelně (úřední hodiny viz rubrika Podatelna), či zašlete e-mailem na adresu:urad@pocernice.cz

Formuláře:

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:

Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon 131/2000 Sb. v platném znění o hlavním městě Praze Statut hl. m. Prahy a vyhlášky hl. m. Prahy Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Licenční smlouvy:

Výroční zprávy o své činnosti v oblasti poskytování informací:

 Přehled poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2017

1/2017 – Informace o investičních plánech
2/2017 – Informace o počtu zaměstnanců MČ
3/2017 – Informace o seznamu staveb. projektů na rok 2017
4/2017 – Informace o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě
5/2017 – Informace o věci hospodaření s vykáceným dřevem na území MČ Praha 20
6/2017 – Informace ohledně dodavatele monitoring
7/2017 – Informace o hospodaření s vykáceným dřevem na území MČ Praha 20
8/2017 – Informace o hospodaření s vykáceným dřevem na území MČ Praha 20
9/2017 – Informace o povolených záborech
10/2017 – Informace o komunikaci Na Chvalce
11/2017 – Informace o doručení rozhodnutí MHMP
12/2017 – Informace o vykácení nadlimitních dřevin
13/2017 – Informace o poskytnutí architektonické studie
14/2017 – Informace o poskytnutí architektonické studie
15/2017 – Informace o objektu na parcele v Horních Počernicích
16/2017 – Informace o poskytnutí seznamu právnických osob
17/2017 – Informace o poskytnutí kopie dokumentu OVUR
18/2017 – Informace o kopiích písemností ve věci údržby pozemku
19/2017 – Informace o dodržování dopravního značení v průběhu rekonstrukce komunikace
20/2017 – Informace o počtu vydaných loveckých lístků
21/2017 – Informace o škodlivém ptactvu
22/2017 – Informace k mimozemské studii

 

 

 

 

Informace dle ust.§30 odst. 1, písm. f) zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 
Identifikace žadatele Předmět žádosti k. ú. Specifikace zdroje Závazné stanovisko
SVJ Třebešovská 2251-2256 přestavba předávací stanice, realizace plyn. kotelny plynový kotel 300 kW souhlasné
Ing. Markéta Kolářová novostavba RD Ideal a garáže při ul.Jeřická plynový kotel Baxi Mainfour 240F (turbo) 24kW, krb. kamna Adria mini II 8,2 kW souhlasné
Atelier A4 s.r.o. areál datového centra seznam.cz 2 plynové kotle BUDERUS GE 615-570 celkem 1160 kW 4 plynové kotle BUDERUS GB 112-43 celkem 160 kW 4 záložní motorgenerátory PROGEN PP90 celkem 8616 kW vydal MHMP
Voříšek Tomáš rekonstrukce RD Stoliňská plynový kotel 20 kW,krbová vložka souhlasné
ADM Stodůlky s.r.o. trojdomek Beranka plynový kotel souhlasné
ÚMČ Praha 20 OHSaI ústřední vytápění plyn.kotelna Jívanská č.p. 1745 1746 souhlasné
Ondřej Nykodým novostavba RD plynový kotel souhlasné
VGP Park s.r.o. Areál haly A2, úpravy 3.NP, Sezemická čp.4 plynový kotel BUDERUS souhlasné
ing. Zdeněk Baxa sklad.základna SČMVD tiskárna ul. Ve Žlíbku 2196 vydal MHMP
ing.arch. Jiří Danda BD Čertousy 3 plynové kotelny o výkonu 330 kW, 244 kW, 698 kW vydal MHMP
SVJ Třebešovská výstavba plyn. kotelny 3 kondenzační kotle Buderus Logamax -celkově 283,5 kW souhlasné
ÚMČ Praha OHSaI ústřední vytápění plyn.kotelna Dobšická, Jívanská souhlasné
HUMMER Centrum s.r.o. změna zdroje a způsobu vytápění objektu zplynovací kotel na dřevo ATMOS 35-49 kW souhlasné
VGP Park Horní Počernice a.s. Industrie Park Sever-I.etapa,areál D,Ia,Ib,Vc a X plynové kotle BUDERUS Logamax plus GB 172-14, 162-35 souhlasné
Manželé Svitákovi novostavba RD Zdoňovská plynový kotel souhlasné
Jiřina Káňová areál Sychrov – administr. objekt, dílna, hala plynový kotel souhlasné
ing.Jan Pavel Vlček soubor staveb Vidonická ul plynový kondenzační kotel do 9,5 kW souhlasné
CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. areál firmy ul.Plkovská, novostavba administrativní budovy plynový kotel souhlasné
Iva Fietková domácí sklad a hobby dílna plynový kotel souhlasné
D&D NORD s.r.o. Hala 08/II komerční areál plynový kotel souhlasné
ing. Jiří Jičínský Atelier ul. Lipí plynový kotel souhlasné
Taťána Habásková Truhlářství VAMA s.r.o. kotel ATMOS C 20 S, 25 kW souhlasné
Jitka a ing.Petr Kochmanovi Novostavba RD Všelipská plynový kondenzační kotel JUNKERS souhlasné
ing. Kamila Křemenová Rekonstrukce a dostavba RD Spojenců plynový kondenzační kotel Geminox souhlasné
Vasyl Bilan Novostavba RD Vysokovská plynový kondenzační kotel Ariston 24kW souhlasné
Europrojekta s.r.o. RD parc.č. 38/1, 38/2 HP 2x plynový kondenzační kotel turbo 2x35kW souhlasné
Jaroslava Vančurová RD parc.č.1036/1 HP plyn.kondenzační kotel TUV Junkers Cerapur Smart ZSB 22-3C 21,8kW souhlasné
 B.B.D., s.r.o.  Novostavba RD, parc.č. 4258/7, 4260/26  plyn. kotel, typ neuveden  souhlasné
Mgr. Pavel Mrázek  Novostavba RD, parc.č. 4367/6 plyn. kotel – 25 kW souhlasné
Milena Jirsová D&D IV – Výstavba komerčních areálů,Areál 07, parc.č. 4037/174 2 kondenzační plyn. kotle o celkovém výkonu 60,2 kW souhlasné