Obecné vyjádření OVÚR: Zaslání "Oznámení o společném jednání o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územníh

Přílohy