Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o společném jednání o návrhu Z 2838/00 ÚP SÚ HMP (3 varianty) a VVUR

Přílohy