Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 č. 61 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce hl.m. Prahy (v rámci OP Zaměstnanost)

Přílohy