Rozpočtové opatření č. 65 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 – poskytnutí finančních prostředků městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy (DPPO)

Přílohy