Rozpočtové opatření č. 84 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - přesun finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA 21

Přílohy