Rozpočtové opatření č. 85 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - vrácení finančních prostředků poskytnutých MŠMT na akci č. 10347 EU - Místní akční plán vzdělávání Praha 20

Přílohy