Rozpočtové opatření č. 87 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované dle usnesení ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18 - přesun finančních prostředků z důvodu realizace služeb souvisejících s řešením problematiky GDPR pro Úřad městské části Praha 20

Přílohy