Revokace usnesení Rady MČ Praha 20 č. RMC/121/38/1750/18 (RO 67) a č. RMC/121/47/1759/18 (RO 76) ze dne 18.7. 2018 a rozpočtové opatření č. 92 MČ Praha 20 na rok 2018 schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/25/1/0127/18

Přílohy