Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o projednání návrhu zadání změny/úpravy U 1345/00 ÚP SÚ HMP

Přílohy