Veřejná dražba parc. č. 4072/24 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v KÚ Horní Počernice

Přílohy