Veřejná dražba parc. č. 4072/58 (zastavěná plocha a nádvoří) v KÚ Horní Počernice

Přílohy