Blokové čištění komunikací

Blokové čištění komunikací

V pátek 16.3.2018 od 8 do 14 hodin bude prováděno blokové čištění sídliště I – Mezilesí
a sídl. II – Lhotská včetně přilehlých ulic – Libošovická, Běchorská .

V pátek 23.3.2018 od 8 do 14 hodin blokové čištění sídl. III Pavlišovská, U Jeslí, Ruprechtická ,
Ratibořická, Komárovská a Chodovická.

Další komunikace v obci budou čištěny v 2. polovině března a v průběhu dubna a května.
Všechny čištěné úseky s parkujícími vozidly budou označeny dopravními značkami.
Žádáme majitele vozidel ,aby svojí kázní přispěli k zajištění řádného úklidu komunikací
po zimním období.

Píša Jaroslav
Vedoucí OMH

Přílohy