Program poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku)

Program poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku)

MČ Praha 20 vyhlašuje program poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 na rok 2018. Podávání žádostí je od 12.3.2018 do 13.5.2018. Žádosti je možné podávat v tištěné formě nebo prostřednictvím online dotačním systému na https://www.dataplan.info/cz/praha-20/zadost-dotace/ Kontaktní osobou Ing. Lenka Tomsová referentka ÚMČ Praha 20, Jívanská 635, tel. 601388910, email Lenka_Tomsova@pocernice.cz

Pravidla a Formulář naleznete zde.