Úřad MČ Praha 20 byl informován o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP na záměr „BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. – Navýšení kapacity výroby Horní Počernice“

Úřad MČ Praha 20 byl informován o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP na záměr „BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. – Navýšení kapacity výroby Horní Počernice“
Úřad MČ Praha 20 byl informován o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP na záměr „BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. – Navýšení kapacity výroby Horní Počernice“

Vážení občané,

dne 19. 12. 2018 obdržel Úřad MČ Praha 20 informaci o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP na záměr „BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. – Navýšení kapacity výroby Horní Počernice“.

Záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Toto oznámení se spolu s popisem záměru nachází na portále www.cenia.cz/eia pod kódem záměru PHA1087.

Vytištěné oznámení a popis záměru se nachází na Odboru životního prostředí a dopravy, kde se s ním mohou zájemci seznámit v úřední dny, nebo mimo úřední dny po telefonické domluvě (mobil: 720 449 122).

Vyjádření k záměru lze zasílat na orgán EIA, tj. na Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí Odboru ochrany prostředí HMP, do 17. 1. 2018.

Věra Bidlová

MHMP_2086807_2018-Pruvodni_dopis