PRÁCE NA SVĚPRAVICKÉM POTOCE

PRÁCE NA SVĚPRAVICKÉM POTOCE
PRÁCE NA SVĚPRAVICKÉM POTOCE

Vážení občané,

 

V zimě začal investor – hlavní město Praha – budovat v rámci revitalizace Svépravického potoka i malé vodní plochy mezi Biologickými rybníky. Aby v nich byl zajištěn dostatek vody jsou s potokem propojeny podzemní drenáží.

Práce na toku potrvají zhruba do konce tohoto týdne. Na jaře bude plocha mezi oběma rybníky ještě domodelována do definitivní podoby a oseta travou. Udržována bude jako pravidelně kosená vlhká louka.

Podél Biologického rybníka bude probíhat také kácení havarijních vrb, které hrozí pádem na cyklostezku. Břehový porost bude postupně obnovován a havarijní vrby budou postupně nahrazovány novými výsadbami jako jsou olše, vrby bílé, javory, jasany, jilmy a střemchy.

 

Tím ale práce v tomto území zdaleka nekončí. Magistrát hlavního města Prahy odkoupil v loňském roce od soukromého investora Xaverovský rybník, který byl  v říjnu vypuštěn a 3. listopadu  2018 sloven. V roce letošním bude provedeno jeho odbahnění a sediment se použije na navýšení protihlukového valu.  Současně budou zahájeny práce na výsadbě lesoparku, který rybníky odcloní od dálnice D11. Vzniknou zde nové cesty, aleje, louky a remízky.

Rozhodně je na co se těšit.
Jestliže chcete sledovat novinky v pražské přírodě můžete sledovat facebook prazskapriroda

Vypuštěný Biologický rybník I Zasněžené meandry potoka Zasněžené plodnice sírovce na jedné z vrb na hrázi Biologického rybníka I Budování malých vodních ploch na Svépravickém potoce Hráz Biologického rybníka I se bude opravovat Invazní akáty na hrázi Biologického rybníka I Meandry na Svépravickém potoce