STANOVISKO KE KONCEPCI PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY PRAHY A OKOLÍ

STANOVISKO KE KONCEPCI PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY PRAHY A OKOLÍ
STANOVISKO KE KONCEPCI PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY PRAHY A OKOLÍ

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na portále:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP253K

stanovisko ke koncepci Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“. Stanovisko včetně vypořádaní připomínek najdete i v příloze této zprávy.

Odbor životního prostředí a dopravy MČ Praha 20

Stanovisko SEA
Vypořádání připomínek_extended