ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ NA ZÁMĚR „KLÁNOVICKÁ SPOJKA“

ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ NA ZÁMĚR „KLÁNOVICKÁ SPOJKA“
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ NA ZÁMĚR „KLÁNOVICKÁ SPOJKA“

Vážení občané,

dne 27. 5. 2019 obdržel Odbor životního prostředí a dopravy MČ Praha 20  oznámení o zahájení zjišťovacího řízení na záměr „Klánovická spojka“.

Oznámení se, včetně všech příloh, nachází zde:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2221

V tištěné podobě je k nahlédnutí v úředních hodinách na Odboru životního prostředí a dopravy.

Klánovická spojka_přehledná situace s variantami