MČ PRAHA 20 – HORNÍ POČERNICE PRODÁVÁ TRAKTOR ZETOR 7711 – R.V. 1990 DOBRÝ STAV.

MČ PRAHA 20 – HORNÍ POČERNICE PRODÁVÁ TRAKTOR ZETOR 7711 – R.V. 1990 DOBRÝ STAV.
MČ PRAHA 20 – HORNÍ POČERNICE PRODÁVÁ TRAKTOR ZETOR 7711 – R.V. 1990 DOBRÝ STAV.

Cena dle znaleckého posudku 168.000,- Kč

Prodej nejvyšší nabídce, obálkovou metodou.

Minimální cena je 168.000,- Kč vč. DPH

 

Nabídky zašlete v zalepené obálce s označením „ Nabídka Traktor Zetor – neotvírat“  doručte na adresu

Úřad MČ Praha 20

Jívanská 647/10

193 21

Nabídky doručte nejpozději do 31.7.2019 do 16 hod na podatelnu ÚMČ Praha 20, Jívanská 647, Praha 9 – Horní Počernice.

Nabídky došlé po tomto termínu budou vyřazeny.

Bližší informace Odbor místního hospodářství, Lipí 2642/4 nebo tel. 271071690, kde je traktor k vidění.

IMG_20190610_131613 IMG_20190610_131705 IMG_20190610_131642 IMG_20190610_131731